Montage

Att köpa montage är kostnadseffektivt, beställaren håller fokus på sin egen produktion, hallen blir korrekt monterad och håller för angivna snö och vind-laster.

Beställaren får vid levererad tjänst del av vår dokumentation från montaget samt intyg på levererad tjänst.
Ring / maila eller fyll i nedan formulär för offert på montage.
070-777 30 50
Info@allkraft.se


Demontage / nedplockning

Vid demontage plockas hallen ned och packas i kollin.
Demontaget dokumenteras åt kund.
Ring / maila eller fyll i nedan formulär för offert på montage.
070-777 30 50
Info@allkraft.se

Här nedan fyller du i information t.ex. vad för hall du vill ha monterad / nedplockad och var det är aktuellt.

OBS. Genom att trycka på skicka godkänner du automatiskt att de uppgifter du skriver i detta meddelande lagras hos Allkraft AB. 


Personalliggare

När en byggverksamhet antas uppgå till mer än 4st prisbasbelopp (1st = 47300 SEK år 2020) måste enligt lag byggherren registrera byggarbetsplatsen till skatteverket och tillhandahålla personalliggare.

Beroende på omständigheterna kan Allkraft AB överta ansvaret och tillhandahålla personalliggare.

Personal organiserad av Allkraft AB har ID06. 


Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplanen är kortfattat ett dokument som beskriver hur ett arbete ska utföras med hänsyn till en bra arbetsmiljö samt en riskanalys med åtgärder.

Innan en byggarbetsplats etableras ska en arbetsmiljöplan tas fram om arbete med särskild risk kan förekomma.

Allkraft AB kan beroende på omständigheterna överta ansvaret med att skapa en AMP.


Certifikat och kunskap

Många moment när en hall eller delar av den ska monteras, demonteras eller repareras kräver särskild kunskap för att kunna utföras säkert t.ex. kranlyft, heta arbeten m.m.

Personal organiserad av Allkraft AB har de certifikat och kunskapen som krävs för att utföra moment säkert.