Bildbeskrivning

TJÄNSTER

Montering


Komplett montage av både nya och gamla tälthallar erbjuds och montering finns alltid som tillval vid köp av ny

tälthall från Allkraft. Montaget är en kostnadseffektiv tjänst för kunden då denne får en korrekt monterad hall medan 

fokus ligger på den egna produktionen.

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Demontering / Flytt av hall


Ring eller maila för att beställa nedplockning av Allkraft.


En inventering görs i samband med nedplockning på vad som kan behövas
inför montering av samma hall t.ex
Införskaffa nya delar, reparera något m.m

Detta underlättar ev. försäljning av hallen och håller nere kostnaderna vid montering. 

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Service / Reparation av hall

En tälthall som stått ett tag kan behöva en översyn, en del åtgärder kan faktiskt förlänga hallens livstid väsentligt.
Har något gått sönder så byter vi ut det eller reparerar om möjligt.

Några exempel:
- Laga hål (svetsa duk)
- Eftersträcka tak och gaveldukar 
- Byta dukar
- Rätta till portar
- Se över förankring

Div. specialuppdrag och bemanning

Allkraft erbjuder bemanning för diverse uppdrag. Största delen uthyrning av arbetskraft
har kommit att bli för arbete med tätskikt, låglutande papptak.  

Bland övriga uppdrag som utförs hör t.ex takskottning.