Montage

 Att köpa montage av en hall är kostnadseffektivt, beställaren håller fokus på sin egen produktion, hallen blir korrekt monterad och håller för angivna snö och vind-laster.

Beställaren får vid levererad tjänst del av vår dokumentation från montaget samt intyg på levererad tjänst.


Fyll i nedan för offert!

Demontage / nedplockning

Vid demontage packas hallen i kollin och dukar viks ihop.

Demontaget dokumenteras åt kund och kunden får ett intyg på levererad tjänst.


Fyll i nedan för offert!

Här nedan fyller du i information t.ex. vad för hall du vill ha monterad/nedplockad och var det är aktuellt.

OBS. Genom att trycka på skicka godkänner du automatiskt att de uppgifter du skriver i detta meddelande lagras hos Allkraft AB.

Personalliggare

När en byggverksamhet antas uppgå till mer än 4st prisbasbelopp (1st = 47300 SEK år 2020) måste enligt lag byggherren registrera byggarbetsplatsen till skatteverket och 

tillhandahålla personalliggare.

Beroende på omständigheterna kan Allkraft AB överta ansvaret och tillhandahålla personalliggare.

Personal organiserad av Allkraft AB har ID06.

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplanen är kortfattat ett dokument som beskriver hur ett arbete ska utföras med hänsyn till en bra arbetsmiljö samt en riskanalys med åtgärder.

Innan en byggarbetsplats etableras ska en arbetsmiljöplan tas fram om arbete med särskild risk kan förekomma.


Detta är något beställaren kan vara trygg med vid tjänster levererad av Allkraft AB.