Bildbeskrivning

FÖRETAGET

Kvalitet

För en högre effektivitet i den egna verksamheten, bättre service och högre kvalitet i det kunden erbjuds

pågår ständigt kvalitet och förbättringsarbete.
Målsättningen är att alltid kunna leverera i överkant av kundens förväntningar på service och kvalitet.

Miljö

Arbetsmiljöarbetet väger lika tungt oavsett storlek på projekt och i den dagliga verksamheten.

Kompetens

Rätt kompetens för arbetsuppgiften och konsekvenstänk förebygger olyckor.
BAS P-U, SAM-BAM, heta arbeten, lift-utbildning, säkra lyft, yrkesbevis för hjullastare är exempel på kompetensbevis
som finns inom företaget för att främja en säker byggarbetsplats.

Försäkring

Företagsförsäkring 10 000 000 SEK.